A Céh több mint 30 éves történelme során mindössze 18-an kaptak céhmesteri címet, és a cím kiadására utoljára 2011-ben került sor. Azóta nem lettek újabb céhmestereink, pedig nyilvánvaló, hogy sokan rendelkeznek elismerendő tudással és számos remek alkotást ismerünk.
A céhmesteri cím megalapításakor, kb. húsz évvel ezelőtt a kimagasló teljesítményt nyújtó céhtagok munkájának elismerése és egyben az elérendő szakmai szint kitűzése volt a cél. Ez az elvárás máig érvényes. A rangot jelentő cím adásának szabályrendszerét a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba foglaltuk. Az évek alatt többször is volt törekvés a szabályozás megújítására, nagyon sok vita volt körülötte és sok vélemény, gondolat, ötlet merült fel.
Az elmúlt hetekben a Vezetőséggel együttműködve áttekintettük a jelenleg hatályos szabályzatot és a közgyűlés elé terjesztjük a módosított változatot. A legfontosabb tudnivalók a következők:
A céhmesteri címre pályázni kell. Csak az pályázhat, aki legalább egy éve a Magyar Foltvarró Céh tagja. A céhmesteri címhez öt céhmesteri pontot kell szereznie a pályázónak. Egy-egy pontot kapnak az OFF azon pályázati kategóriáinak I. helyezettjei, amelyek egy teljes munka elkészítését értékelik, továbbá egy-egy pontot kaphatnak azon alkotások, amelyeket a céhmesterekből álló zsűri a szabályzatban leírt szakmai szempontok alapján való értékelés alapján elfogad. Az öt céhmesteri pont eléréséhez mindenféle stílusú munkával lehet pályázni, de legalább háromféle technika bemutatása szükséges.
A pályázathoz be kell nyújtani a kitöltött pályázati adatlapot és 2 db jó minőségű színes fotót (a teljes munkáról és egy jellemző részletéről) papíron vagy digitális formátumban. A pályázati díj 1000 Ft/alkotás, melyet a Céh számlaszámára kell befizetni. A dokumentációt az első helyezést elért munkák után is be kell adni, de azok után nem kell befizetni a díjat. Az alkotás elbírálásához a zsűrizés idejére a céhmesteri zsűri rendelkezésére kell bocsátani magát az alkotást. A további részleteket az alább olvasható új szabályzatból ismerhetitek meg.
Kedves Tagtársunk! Ha kipróbáltad magad a foltvarrás több műfajában és úgy érzed, hogy jó vagy bennük, ha büszkén mutatod meg alkotásodat, ha szívesen osztod meg tudásodat, ha bátran mersz pályázni, sőt, sikereid is vannak – add be pályázatodat! Ha úgy gondolod, hogy egy-egy munkádat meg mered méretni – add be pályázatodat! Mutasd meg sokoldalúságodat, mutasd meg, hogy tudsz tűzni kézzel is, géppel is, otthonosan mozogsz több műfajban is. A Céhnek szüksége van azokra a nagytudású példaképekre, akik segítik a haladásban a társaikat, akikre lehet számítani tanításban, cikkírásban. Gyertek elő, mutatkozzatok meg, pályázzatok!
Jelentkezzetek a korábban megszerzett pontjaitokkal, folytassátok a gyűjtést.

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
Jelen cikk és a következő Közgyűlésnek elfogadásra ajánlott módosított céhmesteri szabályozás a Vezetőség álláspontját képviseli.
Szerkesztette: Váradi Gyöngyi, Polyák Ildikó és Király Mónika

Javaslat a céhmesteri szabályozás módosítására
A Magyar Foltvarró Céh Szervezeti és Működési Szabályzata
IV. fejezet: Céh tagsággal összefüggő szabályok
Céhmesterek
a)  A Céh a 2. mellékletben szabályozott módon kiemelkedő munkásságú tagjainak céhmesteri címet adományozhat.
b)  A céhmesteri címre bárki pályázhat, aki legalább egy éve tagja a Céhnek.
c)  A céhmesteri rendszer dokumentációját a tagnyilvántartással foglalkozó elnökségi tag végzi.
d)  A cím viselésére a céhmester a Céhből való kilépése után is jogosult.

2. melléklet

A céhmesteri cím megszerzésének szabályai
Céhmesteri címet az kaphat, aki öt (5) céhmesteri pontot szerez.

Pontszerzési lehetőségek
1. Az Országos Foltvarró Fesztivál azon pályázati kategóriáinak I. helyezettjei, amelyek egy teljes munka elkészítését értékelik,  egy (1) pontot kapnak.
2. Ezeken a kiállításokon egy-egy kiemelkedő, de nem díjazott pályaművet az OFF zsűrije „céhremek”-nek minősíthet, amivel szintén egy (1) pont szerezhető.
3. Minden évben céhmesteri zsűrizésre kerül sor, aminek során a céhmesterekből álló zsűri az alkotásokat az alább részletezett szempontok szerint értékeli, és munkánként egy (1) céhmesteri pontot ítélhet oda.

A céhmesteri cím elnyerésének általános feltételei
1. A  megszerzett öt céhmesteri pont mögött álló munkák a foltvarrás lehető legszélesebb spektrumát, de minimum három kategóriát/technikát öleljék át.
2. Céhmesteri pont szerezhető tradicionális, innovatív, modern, art és figuratív foltvarrott munkával. Ezen kategóriák definícióját lásd alább.
3. A céhmesteri pont megszerzését célzó munka legyen saját tervezésű, tradicionális foltvarrás esetén legalább színösszeállításában egyedi.
4. A céhmesteri pont megszerzését célzó munka kerülete legalább 250 cm legyen.

A céhmesteri zsűri munkája
1. A céhmesteri zsűri összeállítása alkalomszerű, de legalább három (3) céhmester van jelen. A zsűri esetenként kiegészülhet az adott pályázati kategóriák nem céhmester, de kiváló művelőivel is.
2. A zsűrizésnél a pályázó nincs jelen, az eredményről, elért pontjairól a zsűri személyre szóló véleményezést küld.
3. A zsűri a pályázókról, az elért eredményeikről, az új céhmesterekről a Hírfoltokban ad tájékoztatást.

A céhmesteri cím elérését célzó foltvarrott munkák kategóriái
1. Tradicionális munka: Hagyományos elrendezés és/vagy minta. Készülhet egy darabból, összeállhat blokkokból, lehet applikáció, vagy a kettő kombinációja. A tűzés lehet gépi vagy kézi, vagy a kettő kombinációja.
2. Innovatív quilt: Olyan munka, amely a foltvarrás hagyományaira (blokkos, egydarabos, applikáció) alapul, de alkotója sajátos megközelítése tükröződik a quiltben. Fel lehet használni nem hagyományos anyagokat, házilag színezett vagy festett anyagokat, felületi díszítést, és szokatlan összeállítási módszert. Készülhet kézzel vagy géppel, vagy a kettő kombinációjával.
3. Modern quilt: Minimalista, világos modern kompozíció és erős vizuális hatás jellemzi. A modern quiltben gyakran találunk aszimmetriát, improvizatív összeállítást, a hagyományos blokkok újraértelmezését, illetve a látható blokkszerkezet hiányát. A negatív területek alkalmazása erősíti a tér érzetét. A kompozícióval összhangban gépi vagy kézi tűzéssel készül.
4. Art quilt: Olyan quilt, amelyet az alkotója falra függesztett műalkotásnak szánt, és valamilyen gondolatot, érzést vagy fogalmat közöl textil és öltések felhasználásával.
5. Figuratív quilt: Olyan quilt, ami valamilyen jelenetet vagy tárgyat/embert realistán ábrázol.

A zsűrizés szempontjai
A zsűritagok önállóan az alábbi szempontok szerint 0-5-ig osztályozzák  a beadott munkákat. Az egy céhmesteri pontot olyan munka kaphatja meg, amelyiknél a zsűri átlagpontszáma 4,00 felett van.
1. Eredetiség: Saját ötlet a tervezéstől a kivitelezésig, beleértve a tűzést és a legvégső befejezési munkálatokat.
2. Szín: Az adott munka színvilágán belül értékelhető a harmónia és a kontraszthatás, figyelembe véve az egyéni színválasztás szabadságát és szubjektivitását.
3. Kompozíció: Szabad kompozíciónál fontos szempont a szín és formai elemek egyensúlya, indokoltsága. Hagyományos összeállításnál értékelhető a mintaelemek, mintaegységek, keretek és szegélyek aránya, az anyagválasztás, az arányosság és a lépték, az adott témának megfelelő anyagtípus kiválasztása, továbbá, hogy az anyagminta léptéke és a kompozíció elemeinek mértéke arányos-e.
4. Varrástechnika: Szempont a darabok egymáshoz varrásának minősége (öltések nagysága, egyenletessége, megfelelő színű cérna alkalmazása), a megfelelő öltéstípus megválasztása (gépi vagy kézi applikáló öltés, nagyság).
5. Szélek, hátlap, bújtató: Egy munkán belül a szélek méretben (arányosság), színben és stílusban (textilminta, illetve az összeállítás mintázata) harmonizáljanak az egész munkával. A hátlap anyagában és színében illeszkedjen a munka egészéhez. A bújtató feleljen meg a nemzetközi standardoknak. Az adatokat (név, mű címe, mérete, készítés éve) tartalmazó címke a munka hátoldalán a bal alsó sarokban legyen.
6. Tűzés: A tűzés látszódjon a hátoldalon, típusa és  motívuma illeszkedjen a munka stílusához. A tűzés legyen egyenletesen elosztott az egész munkafelületen. Az öltések legyenek egyenletesek. A hátlap legyen tiszta és rendezett: semmilyen eldolgozás ne látszódjon.
7. Összhatás: A munka egészével kapcsolatos összbenyomás, az, hogy megvan-e az egyes részletek, színek, formák, a technika, a téma és a tűzés harmóniája, egysége.

A céhmesteri zsűrizéshez kapcsolódó pályázati feltételek
1. Három évnél régebben készült alkotással nem lehet pályázni.
2. Egyszer már zsűrizett, de céhmesteri pontot nem kapott alkotással még egyszer nem lehet pályázni.
3. A zsűrizésre szánt munkát és a kitöltött pályázati adatlapot a tagnyilvántartással foglalkozó elnökségi tag címére kell küldeni.
4. Az adatlaphoz mellékelni kell 2 db jó minőségű, 10 cm × 15 cm nagyságú színes fényképet, egyet az alkotás egészéről és egyet pedig egy jellemző részletéről. A fénykép hátoldalára rá kell írni az alkotó nevét, az alkotás címét és méretét. A fényképek a Magyar Foltvarró Céh dokumentumtárába kerülnek.
5. A pályázati dokumentáció – mind a pályázati adatlap, mind a fénykép – digitálisan is beküldhető. A fénykép nagy felbontású JPG formátumú legyen.
6. A pályázati díj: 1000 Ft/alkotás, melyet a Céh számlájára kell befizetni. Az országos kiállításokon elért I. helyezés, illetve a céhremek okán kapott céhmesteri pontok után nem kell befizetni ezt az összeget.
7. Jelentkezési határidő: minden év június 30.