ORSZÁGOS FOLTVARRÓ FESZTIVÁL 2022. szeptember 9-11. VESZPRÉM

Jelképünk: Gizella királyné

A kiállítások, piactér már 2022. szeptember 9-től látogathatók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pályamunka rendelkezzen a foltvarrás alapvető ismérvével, azaz háromrétegű legyen. A textil mellett más anyagok is felhasználhatók, és bármilyen technika alkalmazható.

2. A versenyre csak eredeti tervek nevezhetők. A pályamunka korábban nem szerepelt kiállításon, nyomtatott vagy elektronikus formában sem jelent meg.

3. Pályamunka méretek: A mini quiltek mérete szigorúan maximum 24×24 inch (ez átszámolva 60.96cm). A kategória szempontjai továbbra is szem előtt tartandók, miszerint a mini azért mini, mert a blokkok le vannak kicsinyítve, max méretük 10x10cm (4inch.
A pályamunkák mérete a többi kategóriában: szélessége pontosan 100 cm, magassága legalább 50 cm, legfeljebb 160 cm legyen.

(Akik a pályamunkájukkal már előrehaladott állapotban vannak és a méretezés a félreértések miatt nem stimmel, ne aggódjanak! A zsűrivel is egyeztetve nem fogjuk kihagyni őket sem, természetesen megmérettetnek a versenyen, de azt szeretnénk kérni, hogy jelezzék felénk e-mailben mindezt.
)

4. A munka hátlapjára felül 20 cm széles anyagból tubust kell varrni, ami mindkét oldalon 2 cm-rel rövidebb a műnél.

5. A munka hátlapján, a bal alsó sarokba varrt textil- vagy papírdarabon az alábbi adatokat kell feltüntetni: név, a mű címe, a készítés éve és az alkotó email címe. Az anonim zsűrizés biztosítása érdekében a Pályázati lap felső részét (A pályamunka adatai) A5 méretben ki kell nyomtatni papírra (esetleg textilre), és ezzel el kell takarni a „A PÁLYÁZÓ ADATAI” részt.

6. A kitöltött Pályázati lapot emailben 2022. július 15. elküldeni palyazat@markofolt.hu e-mail címre.

7. Pályázati díj összege: 4.000,- Ft. A pályázati díjat a jelentkezési határidő végéig a Márkófolt Varrókör Egyesület OTP Banknál vezetett 11748007-20194695 számlájára kell átutalással megfizetni. A közlemény rovatba a pályázó nevét kérjük feltüntetni.

8. A pályamunkák beküldési határideje 2022. július 31. A kész pályamunkákat Migray Emődné részére 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 6. címre kérjük megküldeni.

9. Kérjük, hogy az a pályázó, aki szeretné a pályamunkát az eredeti csomagolásban visszakapni, a csomagolás minden elemére (doboz, henger, stb.) írja rá a nevét.

10. A pályázók tudomásul veszik, hogy a Magyar Foltvarró Céhnek jogában áll a munkájuk fényképét nyomtatott és elektronikus reklámként felhasználni. Ezen közlésekben az alkotó neve feltüntetésre kerül.

11. A pályamunkák leszedéséről később tudunk tájékoztatást adni, figyeljétek a honlapot, e-hírfoltokat, a céh FB csoportját.

PÁLYADÍJAK

A LEGJOBB TRADICIONÁLIS MUNKA
Hagyományos elrendezés és/vagy minta. Készülhet egy darabból, összeállhat blokkokból, lehet applikáció, vagy a kettő kombinációja. A tűzés lehet gépi vagy kézi, vagy a kettő kombinációja.
A LEGJOBB KORTÁRS/MODERN QUILT
Olyan munka, amely a foltvarrás hagyományaira (blokkos, egydarabos, applikáció) alapul, de alkotója sajátos megközelítése tükröződik a quiltben. Fel lehet használni nem hagyományos anyagokat, házilag színezett vagy festett anyagokat, felületi díszítést, és szokatlan összeállítási módszert. A quilt eredeti önálló terven alapul, és biztos színérzékről tanúskodik. Készülhet kézzel vagy géppel, vagy a kettő kombinációjával.
A LEGJOBB ART QUILT
Olyan quilt, amelyet az alkotója falra függesztett műalkotásnak szánt, és valamilyen gondolatot, érzést vagy fogalmat közöl textil és öltések felhasználásával. Lehet figuratív vagy absztrakt, de mindenképpen komoly vizuális hatást gyakorol a nézőre.
A LEGJOBB FIGURATÍV QUILT
Olyan quilt, ami valamilyen jelenetet vagy tárgyat/embert realistán ábrázol.
A LEGJOBB KÉZI TŰZÉS, A LEGJOBB GÉPI TŰZÉS
Ha a quilt alkotója a tűzést hosszúkaros géppel dolgozó tűzőnek adta át, a munka csoportos quiltnek számít.
A LEGJOBB CSOPORTOS MUNKA
Legalább két foltvarró által készített munka. Ha a quilt alkotója a tűzést hosszúkaros géppel dolgozó tűzőnek adta át, a munka csoportos quiltnek számít.
A LEGJOBB ELSŐ PÁLYÁZÓ
A díjat olyan céhtag quiltje kaphatja meg, aki még nem pályázott sem Országos Foltvarró Fesztiválon, sem korábban Határtalanul Fesztiválon.
A LEGJOBB MINI QUILT
Tradicionális értelemben a mini quilt 24 inch x 24 inch (60.5 cm x 60.5 cm) vagy annál kisebb. A blokkok nem lehetnek 4 inch-nél (10 cm) nagyobbak. A használt blokkokat arányosan kell csökkenteni azért, hogy a mini arányában egyezzen az eredeti mintával. Amennyiben a mini quilt nem blokkokból épül fel, nem lehet nagyobb, mint 30 x 30 cm.
A LEGJOBB GYEREK KATEGÓRIA
16 év alatti személy által készített alkotás, méretmegkötés nélkül.
FŐDÍJ
Az OFF fődíját a fentiek közül az az alkotás nyeri el, amelyet a zsűri a díjazottak közül a legkiemelkedőbb alkotásnak tart.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet minden kategóriában győztest.