A Magyar Foltvarró Céh 2017-ben módosult
Szervezeti és Működési Szabályzata: MFC SZMS 2017

Magyar Foltvarró Céh alapszabálya
MFC Alapszabály 2022. szeptember 10.