FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

Határozat tervezet
a 2021.05.08-ra meghírdetett Magyar Foltvarró Céh Közgyűlés hivatkozott napirendi pontjához:

4. Felügyelőbizottsági jelentés

A Magyar Foltvarró Céh 2020. évi működéséhez a Vezetőség részére

A Felügyelőbizottsági jelentés megfogalmazásakor fő szempontunk volt a Céh gazdálkodásának áttekintése és ennek mentén olyan ajánlások, gondolatok  felvetése, amely a gazdálkodást segítheti akár áttételesen is (bevétel generálás létszám növekedés által, többletszolgáltatások lehetőségén keresztül). A Céh éves gazdálkodását a szakmai beszámolón túl a Főkönyvi könyvelés adatai alapján ismerhettük meg. A vezetőség váltással egyidőben könyvelő váltás is történt. Sajnálatos módon az elsőként összeállításra került beszámoló könyvelő szakmai hibákat tartalmazott, emiatt észrevételeinkkel és kérdéseinkkel azt visszaküldtük. A végleges beszámolót 2021.05.06-án kaptuk újra meg, melynél az adatok vizsgálatát ismét szükséges volt elvégezni.
Egyeztetéseinket, megbeszéléseinket elektronikusan, e-mail és telefon útján végeztük. A Vezetőséggel video hívásos megbeszélésünk volt, melynek keretében feltehettük kérdéseinket. Egyeztetéseink után az alábbi megállapítások, illetve javaslatok születtek. Mint ahogy a csoportos megbeszélésen is jeleztük, amennyiben a Vezetőség igényli, úgy a tervek megvalósításában gyakorlati módon is részt tudunk vállalni.

1. A Magyar Foltvarró Céh 2020. évi beszámolójának elfogadásával összefüggésben az alábbi megállapításokat tesszük:
Kézhez kaptuk a Céh 2020. évi beszámolóját és az azt alátámasztó Főkönyvi kivonatot, illetve Főkönyvi kartonokat. A beszámoló a Főkönyvi könyvelés adataiból került összeállításra.
Észrevételünk a Főkönyvi könyveléssel kapcsolatban:
– Célszerű lenne személyazonosság esetén is külön választani a különböző természetű ügyek pénzügyi elszámolását. Pl tagdíjat külön beszedni, egyéb költségek megtérítése szintén teljes összegben külön
– Az újság kiadás költségeinek elkülönítése, hogy mint a legnagyobb volumenű költség tényező, az újsággal összefüggő tételek egyértelműen kimutathatóvá váljanak (nyomdaköltség, postaköltség, tördelés díja)
– Törekedni a bizonylatok hiánytalanságára,
– A könyveléstől félévkor és háromnegyedévkor is Főkönyvi kivonatot, elszámolást igényelni, hogy ily’ módon biztosítva legyen a könyvelés folyamatossága.

2. A könyvelés adatait megvizsgálva a gazdálkodáshoz kapcsolódó kiemelkedően fontos feladat, a taglétszám kérdése.
Jelentős támogatás, illetve szponzoráció hiányában a Céh gazdálkodási alapja a befizetett tagdíj. A beszedett tagdíjak összegét a taglétszám jelenti.

A Céhnek a tagság kapcsán két területen szükséges előrelépést tennie:
– a taglétszám bővítése
– fiatal tagok felvétele
Az alábbi vázlatos javaslatokat tesszük a fenti célok eléréséhez, melynek megvitatását a Vezetőség tagjaitól várjuk. A javaslatok közül ki lehetne választani a legköltséghatékonyabb megoldást, esetleg több megoldást is lehet egymás mellet alkalmazni:
–  A weboldal tartalmi bővítése foltvarrással kapcsolatos érdekes és hasznos bejegyzésekkel (tutorialok, varrási útmutatók, technikai érdekességek.) Első lépésként a korábbi Hírfotokból lenne érdemes összeválogatni azokat a cikkeket, amelyeknek hasznos lenne a tartalma a tagság számára. Eredménye kettős lehet: Egyrészt a meglévő tagok hozzáférhetnének egy zárt digitális könyvtárhoz, ahol címszavak alapján tudnak keresni a korábbi és a jövőben
készülő új tartalmak között. Vagyis a meglévő tagoknak ez szolgáltatásbővítés lenne. A másik előnye, hogy új tagok számára vonzóvá tehetnénk a tagságot, hiszen az éves tagdíjért cserébe hasznos „instant” tartalmakat kaphatnának. Ennek feltétele egy minimális pénzügyi befektetés, ami látványosan megtérülhetne a következő évi új belépők tagdíjából.
– kétszintű tagság létrehozása. Ennek keretében a jelenlegi tagdíjak rendszere kibővítésre kerülhetne egy másik, választható, többletszolgáltatásokat felvonultató rendszerrel. Ennek keretében az ezt igénylők elektronikus többlet tartalomhoz juthatnának (elektronikusan elérhető régebbi lapszámok, havi terv ötletek, szabásminták és videós varrási útmutatók).
Ennek feltétele emelt tagdíj mellett az elektronikai feltételek megteremtése (védettség másolás ellen, könnyű és látványos oldalak)
– a fiatal hobbi-varrók megszólítása elektronikus felületen keresztül, látványos, jól kezelhető, vonzó tartalommal.
– Az év végéhez közeledve kampány indítása új tagok felvételéhez
– a céh bevételeinek növelése érdekében annak megfontolása, hogy a céh rendezvényeire való belépés tagoknak szintén fizetős legyen (egy szimbolikus összeggel), viszont a nem tagoknak legalább egy mozijegy ára;
– annak érdekében, hogy több fronton felpörgessünk a céh életét a tagokat aktív munkába bevonásával és a Vezetőség terheit csökkentsünk – ki lehetne adni a részfeladatokat a megbízott tagoknak (határozott vagy határtalan időre), olyan pl. a Céh Instagram profilja;

3. A Vezetőség szakmai beszámolóját elfogadjuk. Megítélésünk szerint nehéz, eddig még nem ismert helyzetben kellett átvenniük és működtetniük a Céhet, ami többlet figyelmet, többlet ötleteket kívánt.

2021. május 8.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Mokos Katalin
Kerékgyártó Szilvia
Szymanowicz-Köműves Katarzyna

Beszámoló a céh 2020.éves tevékenykenységéről

Határozat tervezet
a 2021.05.08-ra meghírdetett Magyar Foltvarró Céh Közgyűlés hivatkozott napirendi pontjához:

5. Beszámoló a céh 2020.éves tevékenykenységéről

2020.év első hónapjaiban a korábbi vezetőség és felügyelő bizottsága, az új vezetőség és az új felügyelő bizottsági tagok kiválasztásán, illetve a feladatok megismertetésén/átadásán fáradozott.
Nem várt esemény nehezítette meg munkájukat/munkánkat. Március 12-én hivatalosan is pandémiát hirdetett ki az Egészségügyi Világszervezet. Lezárt az ország, a világ, megváltozott az életünk. A járványügyi helyzetnek megfelelően a nyilvános rendezvények, programok is elmaradtak. A 2020. május 09-re tervezett szakmai nap és közgyűlés nem került megrendezésre.
A törvény adta lehetőségnek megfelelően on-line szavazást kezdeményezett a korábbi elnökség
• az új vezetőség és felügyeleti bizottsági tagok megválasztására
• a 2019.évi mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadására
• a Céh 2020.évi költségvetésének elfogadására
A szavazás sikeresnek bizonyult. A Debreceni Céhbiróság rövid idő alatt átvezette a változásokat, így megtörtént a tényleges vezetőségváltás és a feladatok átvétele. Az új MFC vezetőségi tagok, és felügyeleti bizottsági tagok nevét, bemutatkozását a Hírfoltokban közzé tettük. Köszönjük a tagság bizalmát!
Igyekeztünk és a jövőben is igyekezni fogunk munkákat odaadással a tagság érdekeit szem előtt végezni.
A Magyar Foltvarró Céh egy civil, önszerveződő egyesület, egyenlő joggal rendelkező tagokkal (átvételkor 430 volt a taglétszám), mely közgyűlésen vezetőségi tagokat és felügyeleti bizottsági tagokat választ a tagság közül. A vezetőség társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzi feladatait.
Az elnökség a céh vezetésének átvétele után megfogalmazta a célokat, célkitűzéseket és a jövőbeli munkáját. Sajnálatos, hogy a járványügyi helyzet 2020 nyarán rövid időre enyhült, de a korlátozások megmaradtak, és ősszel a második, illetve harmadik pandémiás hullám elért bennünket,így át kellett értékelnünk és fogalmaznunk a terveinket, célkitűzéseinket.
2020. szeptemberére tervezett OFF elmaradt, hasonlóképpen a csoportkiállítások és a nemzetközi rendezvények.
Az őszi csendes tábor helyett november hónapban négy héten keresztül on-line „szakmai heteket” szerveztünk, különböző patchwork témákban „Őszi öltögetés” címmel.
A tagság véleményére kíváncsiak voltunk, és munkánkat segítendő, illetve egymás jobb megismerése érdekében kérdőívet tettünk közzé. A beérkező válaszokat köszönjük. Király Mónika vezetőségi tag a véleményeket összesítette, és megosztotta a tagsággal, az információk jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az e-hírfoltokban, Hírfoltokban milyen témák kerüljenek feldolgozásra.
Az elmúlt években megszokott módon minden hónapban E-hírfoltokat szerkesztettünk, mely egyrészt a tagság tájékoztatását szolgálta a céhet/tagságot érintő eseményekről, pályázati lehetőségekről, illetve új technikákat mutatott be, foltvarró csoportok bemutatkozását tűzte ki célul.
A céh honlapjának megújítását elkezdtük, ez a 2021-es évben befejeződött, adatokkal való feltöltése folyamatosan történik.
A GDPR (személyes adatok védelme, kezelése) szabályzat törvényi előírás, melynek eddig a Céh nem tett eleget, most felvettük a kapcsolatot ezzel foglalkozó ügyvéddel és 2021-ben a Vezetőség által elfogadásra került.
A céh anyagi helyzete, bevétele a papír alapú Hírfoltok évi négyszeri megjelenését teszi lehetővé. Igyekszünk mindenki számára érdekes tartalommal megtölteni, segíteni a csoportok és a céhtagok munkáját.
2020.12.30-án aláírásra került az Céh új raktárának bérleti szerződése is, melyért ugyanitt fizetünk mint eddig és a Récsey Irodaházban található.

A tagság megértését köszönjük ebben a nehéz helyzetben, hisz csak a megújult on-line felületeken Instagramm, Facebook oldal, zárt Facebook oldal a céhtagoknak, így könnyebben, gyorsabban tudjuk felvennni veletek a kapcsolatot, tájékoztatni benneteket az aktuális dolgokról.

A vezetőség nevében nagyon köszönöm a leköszönt elnökség tagjainak a munkáját, további jó egészséget kivánunk nekik.
Külön köszönjük, hogy a mai napig az átmeneti időben és a 2021-es évben is tanácsokkal, munkájukkal segítettek bennünket.

Dr. Kalydy Antónia Elnök

Beszámoló a céh 2020.éves gazdalkodásáról, a mérleg elfogadása

Határozat tervezet
a 2021.05.08-ra meghírdetett Magyar Foltvarró Céh Közgyűlés hivatkozott napirendi pontjához:

6. Beszámoló a céh 2020.éves gazdalkodásáról, a mérleg elfogadása
Gazdálkodási tevékenységnek tekintjük azon műveletek összességét, amelyet az adott szervezet céljai elérése, a szervezet fenntartása, finanszírozása, pénzügyi likviditás biztosítása, érdekében végez. Ez a civil szervezetek, mint a Céh esetében a közcél megvalósítása.
A gazdálkodási tevékenység jelenti
• a bevétel megszerzését – tagdíj, szponzorok támogatása/reklám bevétel, rendezvények belépőinek, tanfolyamainak díja, Szja 1% felajánlása -, megszerzett bevétel cél szerinti felhasználását, illetve a
• kiadások teljesítését, kötelezettségek vállalását – Hírfoltok szerkesztése, nyomda-, postaktg, honlap tervezés és – fenntartás, útiköltség, Eqa, céhes rendezvények költségei, bankköltség, raktár bérlet, egyéb költségek – , és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, beszámolási rendszer működtetését.
A céh tartozásaiért saját vagyonával felel, alapítója, tagja a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
A Céh tevékenységét/gazdálkodását 2020.07.01-től vettük át meglévő pénzeszközökkel, előre megtervezett tevénykenységgel, tervekkel, melynek megvalósításában a COVID második hulláma sem volt segítségünkre.
BEVÉTELEK
A Céh tagjaitól származó tagdíjbevétel 2.736eFt ami 400eFt-tal kevesebb a tervezett bevételnél, illetve SZJA 1%-ból 185eFt.
Az előző években „rendszeres” szponzori bevételek rendezvények hiányában elmaradtak, tárgyalásokat folytattuk a korábbi szponzorokkal és ennek a hatására sikerült legalább a Hírfoltokban hírdető szponzorokkal a szerződést aláíratni és megkapni tőlük a támogatás/hirdetési költség összegét, illetve az ígért tárgybeli támogatást, melynek egy részét az Őszi öltögetés alkalmavál sorsoltunk ki. Ennek összege így is csak 75eFt +50eFt lett, a 2019.éves tervben szereplő 340eFt-tal szemben.
KIADÁSOK
Hírfoltok szerkesztési, nyomda- és postaköltsége összesen 2.600eFt, ehhez hozzá jön még fix kiadásként a 120eFt raktárbérleti díj és bankköltség 75e Ft, könyvelési díj 220eFt, honlap fenntartási díj 27eFt, további postaktg ami abból adódik, ha valaki nem kapott újságot és
Megszerveztünk a hagyományos őszi tábor helyett, online formában az Őszi öltögetést, ahhoz hogy számotokra tartalmas anyagot tudjuk összeállítani nem kis kihívás elé állított bennünket, távollét a civil munkahelyről, szabadidő feláldozása, család bevonása a videók elkészítésében.
Havonta igyekszünk színvonalas cikkeket összeállítani az e-hírfoltokba, lehetőségeinkhez mérten a Hírfoltokhoz is anyagot/cikkeket adunk.
Melyekre akár anyagköltség elszámolása címén, a céh bevételei már nem nyújtottak fedezetet.
A céh 2020.évi bevételei nem fedezték a 2020.évi kiadásait veszteségesek lettünk. Ezért sajnos hiába szerepel a céh alapszabályában, hogy a Céh támogatja a csoportokat, csoportok rendezvényeit ehhez nem áll rendelkezésre forrásunk.
Várjuk az ötleteket és az ötletek megvalósításában a segítségeteket, illetve támogatásotokat a tevénykenységünk végzéséhez!
Budapest, 2021.05.04.
Krauszné Bartók Erika
Magyar Foltvarró Céh
titkár

A céh 2021.évi feladatainak meghatározása

Határozat tervezet
a 2021.05.08-ra meghírdetett Magyar Foltvarró Céh Közgyűlés hivatkozott napirendi pontjához:

7. A céh 2021.évi feladatainak meghatározása
A változatlan járványügyi helyzet megakadályozta/megakadályozza, az első félévben a rendezvények, kiállítások, megtartását Magyarországon, Európában, vagy a tengeren túl.
Az MFC tagja maradt az EQA -nak 2021-ben is.
Nagy sikere van, sok magyar MFC tag résztvevővel az EQA Picture Exchange2021 programnak az elkészült fényképekről készült quiltek 2021.06.30ig kell befejezni. A résztvevőket e-mailben kértük mutassák be munkáikat és juttassák el részünkre 2021.07.05-ig, hogy minden céhtaggal meg tudjuk osztani a quiltek készítésének folyamatát.
EQA újrahasznosítás jegyében, melyre június 15-ig várjuk a pályázók munkáját, melyet Polyák Ildikónak kell eljuttatni.
Megújult a honlapunk, instagram és céhes zárt csoport lett kialakítva a kapcsolat tartás segítésére, a kommunikációnk, megkönnyítésére, januárban már UFO játékot hírdettünk a tagság részére.
Várjuk a segítséget az instagram posztok elkészítéséhez, továbbá foltvarrással kapcsolatos saját magatok által készített oktató videókat, posztokat szívesen fogadunk a céh fb csoportjába, e-hírfoltokhoz.
Havonta e-hírfoltokat jelentettünk meg, melynek tartalmát igyekeszünk úgy összeállítani, hogy minden céhtag megtalálja benne  a neki tetsző újdonságokat/rég elfeledett technikákat. Bevezettük a foltvarró  csoportok bemutatkozását, a szponzoraink hírdetését megjelentetni, segítve ezzel az online vásárlásotokat, kedvezményeitek igénybevételét.
A Hírfoltok papír alapú évi 4 megjelenésén reméljük nem kell változtatnunk 2021-ben sem.
Május 8-án az MFC szakmai napot és közgyűlést szerveztük volna ami sajnos a pandémia miatt elmarad. De nem hagyunk benneteket ezen a napon program nélkül. Úgy, mint az őszi öltögetés alatt készülünk programokkal.
A nap címe „Lánc, lánc” lett volna, e köré szervezzük az eseményeket:
– virtuális bemutató az ékszerekből, amit a céhtagok küldtek be,
– virtuális kiállítás a Tiszavirág Foltvarró Kör munkáiból,
– Polyák Ildikó előző elnökünk jóvoltából a quiltzsűrizés rejtelmeibe pillanthatunk be
– meglepetéssel is készülünk nektek Sulyok Levi iránymutatásával,
– Hegedűs Mária videója alapján farmer ékszereket készíthetünk
– Sólyom Melindával installációt varrhatunk
Fentebb írtakat a www.foltvarro.hu oldalon találjátok.
Minden évben a csoportok nagy része szervez szabadban varrást júniusban. Fel szeretnénk benneteket kérni, hogy most is szervezzetek. Ha lehet, régionként is meg lehet hirdetni, de egy-egy csoport is varrhat a szabadban. Ha meghirdetitek, küldjétek el nekünk is a hírt, hogy minél többen részt vehessenek rajta a biztonság betartása mellett.

2021. szeptember 10-12-ig három napon keresztül rendezzük meg az Országos Foltvarró Fesztivált (OFF) Pilisvöröváron. Új helyszín, gyönyörű környezet, jó megközelítés. A három nap alatt számos foltvarró pályázatot (Kincs, amely körülvesz bennünket)/eseményt/tanfolyamot szervezünk a Művészetek Házában. Nem messze a Schiller Gimnázium tőszomszédságában lesz a vásártér. Szervezünk nyitott műhelyt, lesz gyereksarok. Az étkezés is biztosított lesz, aki szeretne, elő tud majd rá fizetni. Szombat este, aki kedvet érez, azokkal el szeretnénk menni egy közös vacsorára. A belépő mellé mindenki kap egy kis ajándékot, amit csoportok, céhtagok készítenek. Szeretnénk tombolát is szervezni, ehhez keresünk készítőket.
Lehetőséget adunk más kulturális és kulináris kirándulásra is Pilisvörösváron és környékén.
Az őszi tábort/öltögetést meg szeretnénk tartani. A kultúrházak és szállodák nyitásától függ a pontos időpont és helyszín, ehhez várjuk ötleteiteket, segítségeket.
A vezetőség tagjai és elnöke vállalták a személyes részvételt, akár tanfolyamok tartását a régiós és csoport kiállításokon ha ősszel már megtarthatók lesznek a rendezvények.
Év végéhez közeledve is segíteni akarjuk az ajándék készítéseket és ennek a megpróbáltatásokkal teli évnek az örömteli lezárását.

A céh 2021.évi költségvetésének ismertetése

Határozat tervezet
a 2021.05.08-ra meghírdetett Magyar Foltvarró Céh Közgyűlés hivatkozott napirendi pontjához:

8. A céh 2021.évi költségvetésének ismertetése (Hírfoltok 2021/1 számában megjelent)

Vezetőségi határozat MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH működésével kapcsolatban

1/2021 sz. határozat
A Vezetőség tagjai a Magyar Foltvarró Céhre vonatkozóan is alkalmazandó Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (GDPR szabályzat) elkészítését kérték dr. Koszorú István ügyvédtől.
A céhre vonatkozóan a GDPR szabályzat több körös egyeztetést követően véglegesítésre és a céh elnöke által aláírásra került, melyet a céh további vezetőségi tagjai is aláírásukkal elfogadnak.
Az Magyar Foltvarró Céh (a továbbiakban: egyesület) Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának célja az egyesület tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog, mint Magyarország Alaptörvényében (a továbbiakban: Alaptörvény) meghatározott alapvető jog érvényesülésének biztosítása, illetve az egyesület által kezelt személyes és különleges adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása.

Budapest, 2021.02.15.

…………………………………………………..
dr.Kalydy Antónia sk.
elnök

…………………………………………….
Krauszné Bartók Erika sk.
vezetőségi tag

…………………………………………..
Darabont Csilla sk.
vezetőségi tag

……………………………………….
Gálné Vida Éva sk.
vezetőségi tag

…………………………………………..
Király Mónika sk
vezetőségi tag

Vezetőségi határozat MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH működésével kapcsolatban

1/2021 sz. határozat
A Vezetőség tagjai a Magyar Foltvarró Céhre vonatkozóan is alkalmazandó Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (GDPR szabályzat) elkészítését kérték dr. Koszorú István ügyvédtől.
A céhre vonatkozóan a GDPR szabályzat több körös egyeztetést követően véglegesítésre és a céh elnöke által aláírásra került, melyet a céh további vezetőségi tagjai is aláírásukkal elfogadnak.
Az Magyar Foltvarró Céh (a továbbiakban: egyesület) Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának célja az egyesület tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog, mint Magyarország Alaptörvényében (a továbbiakban: Alaptörvény) meghatározott alapvető jog érvényesülésének biztosítása, illetve az egyesület által kezelt személyes és különleges adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása.

Budapest, 2021.02.15.

…………………………………………………..
dr.Kalydy Antónia sk. elnök

………………………………………………..

Krauszné Bartók Erika sk.
vezetőségi tag

……………………………………….
Darabont Csilla sk.
vezetőségi tag

……………………………………

Gálné Vida Éva sk.
vezetőségi tag

…………………………………

Király Mónika sk
vezetőségi tag