Az alapszabálynak megfelelően a Felügyelő Bizottság elkészítette beszámolóját a 2019. évi gazdálkodás ellenőrzéséről.

Az elnökségi ülésen meghívottként részt vettünk, így közvetlenül figyelemmel kísérhettük a vezetőség munkáját.

Rendelkezésünkre bocsátották az elkészült egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a záró főkönyvi kivonatot, aminek alapján mutatjuk be a 2019 év gazdálkodását. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy minden a törvényi előírásoknak, szabályoknak megfelelő. Tekintettel arra, hogy a könyvelési bizonylatok a könyveléssel megbízott pécsi könyvelő irodában találhatóak, telefonon konzultáltam a főkönyvi kivonatban feltüntetett tételek részleteivel kapcsolatosan.

A 2019-ra várható költségvetés az alábbiak szerint alakult:

A realizált bevétel elmaradt a tervezettől így a költségeket is meg kellett szorítani. Ennek eredményeként az elmúlt évekkel szemben 627 ezer nyereséggel zárult a 2019-es év.

A céh 2019.12.31-i pénzkészlete főkönyvi kivonat alapján: 948 387 Ft.

A tervezett éve bevétel: 5678 e Ft volt, ezzel szemben

a tényleges bevétel 4 609 e Ft volt. Ebből:

Tagdíj: 3 203 e Ft

Csendes tábor és kiállítás 963 e Ft

Adományok, 220 e Ft

SZJA 1% 218 e Ft

Egyéb bevétel( NAV átvez. 3 e Ft

Pénzügyi müv,: 2 e Ft

A tervezett éves kiadás is összege: 5678 e Ft volt,

a tényleges kiadások összege : 3 982 e Ft. : Nyomtatvány, irodaszer 3 e Ft

Szállítás, posta költség: 664 e Ft

Bérleti díj 292 e Ft

Nyomda ktg 1 259 e Ft

Oktatás 15 e Ft

Utazás, kiküldetés 76 e Ft

Ügyvéd, könyvelés, hatósági díj 263 e Ft

Bank költség 87 e Ft

Egyéb szolgáltatások 1 323 e Ft

( grafika, Csendes tábor, szállítás, éves tárhely, domain díj)

A 2019-es eredmény 627 e Ft nyereség volt..

Az elnökség tagjainak személyi jellegű kifizetés nem történt, juttatásba nem részesültek, társadalmi munkában látják el feladataikat.

Taglétszám 461 fő, ebből 19 a 80 év feletti.

Sok sikert kívánva az új vezetőség munkájához a Felügyelő Bizottság megköszönve a tagság bizalmát, valamint a leköszönő vezetőség együttműködését, visszaadja a megbízatását.

Kérjük a tagságtól a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását.

Budapest. 2020.05.25.

dr.Mándrik Istvánné

Fel.Biz.elnök

…………………………………..

Iván Márta

Fel.Biz. tag

…………………………………….

dr. Szabolcsi Ibolya

Fel.Biz.tag