Az MFC FB beszámolója 2019. évi munkájáról

Az alapszabálynak megfelelően a Felügyelő Bizottság elkészítette beszámolóját a 2019. évi gazdálkodás ellenőrzéséről. Az elnökségi ülésen meghívottként részt vettünk, így közvetlenül figyelemmel kísérhettük a vezetőség munkáját. Rendelkezésünkre bocsátották az elkészült egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a záró főkönyvi kivonatot, aminek alapján mutatjuk be a 2019 év gazdálkodását. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy