MEGHÍVÓ

a Magyar Foltvarró Céh Közgyűlésére
A Közgyűlés helye: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
A közgyűlés időpontja: 2021. május 8. 13.00 óra

Székhely: 5900 Orosháza
Levél utca 6.
Levezető elnök: dr. Kalydy Antónia

NAPIREND:
1. Napirendi pontok ismertetése, elfogadása
2. Javaslattétel a jegyzőkönyvvezető személyére, megszavaztatása
3. Javaslattétel a jegyzőkönyv hitelesítőkre, megszavaztatásuk
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója a munkájáról, valamint a céh pénzügyi és
gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos megállapításairól
5. Beszámoló a céh 2020. éves tevékenységéről
6. Beszámoló a céh 2020. éves gazdálkodásáról, a mérleg elfogadása
7. A céh 2021. évi feladatainak meghatározása, elfogadása
8. A céh 2021. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
9. Egyebek, hozzászólások, javaslatok
Figyelemfelhívás! A Közgyűlés határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több mint 50%-a jelen van, illetőleg szabályszerű
meghatalmazással képviselve van.
A megismételt közgyűlés megtartását megelőzően előadást hallgathatunk meg Polyák Ildikótól, a Pályázati quiltek zsűrizésével
kapcsolatban.
Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes a fentebb megjelölt időpontban, a megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen,
2021. május 8. 13.30 óra időpontban kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban a feltűntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
Budapest, 2021. január 25.
Krauszné Bartók Erika – titkár

dr. Kalydy Antónia – elnök